Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D., byl mezinárodně uznávaným psychiatrem, který se po zážitku osvícení stal duchovním učitelem a badatelem, zabývajícím se fenoménem vědomí. ​

Mezi jeho knihy patří Moc versus Síla, Postupování po úrovních vědomí, Pravda proti lži a falši, Vševidoucí Já (chystají se vydání v češtině). ​

V sedmdesátých letech byl společně s držitelem Nobelovy ceny Linem Paulingem spoluautorem knihy Ortomolekulární psychiatrie, která znamenala revoluci na poli psychiatrie. Přednášel ve Westminsterském opatství, na Oxfordském fóru, University of Argentina, University of Notre Dame a na Stanfordově a Harvardově univerzitě. Pracoval také jako poradce v katolických, protestantských a buddhistických klášterech.  

Obdržel Huxleyovu cenu, rytířský titul od Svrchovaného špitálního řádu sv. Jana z Jeruzaléma, byl nominován na Templetonovu cenu a na Východě honorován titulem

„Přední učitel cesty osvícení“.  Ve svých knihách a přednáškách často upozorňoval na cestu odevzdání se Boží lásce a nelpění na vlastním egu.

 Známý je zejména mapou vědomí, která popisuje stoupající úrovně lidského vědomí, od velmi nízkých hladin psychopatických zločinců až po vysoké duchovní stavy. Jeho práce je prodchnuta vstřícností k lidem a jejich údělu, dobromyslností a humorem. Jak řekl: „Humor překlenuje propast mezi vnitřním vnímáním světa a pravou skutečností.

Vytváří tak ostrý kontrast mezi tím, co si myslíme, čemu věříme, a mezi podstatou reality, která leží za vším. Humor odhaluje bludy, které si ego vybudovalo, aby se udrželo v existenci. Humor přichází s novými pohledy na svět a novými možnostmi, a přináší nám tak vysvobození a volnost.

Myšlenka na závěr…

Humor a spiritualita

Duchovnost je oddaností pravdě a lásce, takže humor se stává služebníkem pomáhajícím při uskutečňování duchovního záměru. 

Snižuje hodnotu klamu, neboť dává do kontrastu pravdu a lež tak, že je postaví hned vedle sebe. Základní záměr humoru je vlastně docela vážný a směřuje k osvobození od iluze, strachu, nenávisti a viny. Demaskuje ego, čímž snižuje jeho vládu.

Vede pozornost od „já“ směrem k „Já“. 

Na webových stránkách jsou umístěna krátká videa, které jsme doplnili českými titulky a jsou ke shlédnutí zde. Další videa s Dr. Hawkinsem budou postupně přibývat.

 

Dílo Dr. Davida R. Hawkinse a záměr vydání v českém jazyce v našem nakladatelství

Power vs. Force - 1994 (Moc versus Síla) - vyšlo 2009 a 2017 - PRAGMA

Eye of the I - 2001   ( Vševidoucí Já ) - vychází 2018 

Reality & Subjectivity -  2003 ( Realita a subjektivita) 

Transcending the Levels of  Consciousness - 2005  (Vzestup po úrovních vědomí) - vyšlo 2017

Truth vs. Falsehood - 2005  ( Pravda versus nepravda) - vychází 2018

Discovering the presence of God - 2006 ( Objevování Boží přítomnosti) 

Reality Spirituality & Modern Man - 2008 (Realita, duchovnost a moderní člověk)

Healing & Recovery - 2009 (Léčení a uzdravení)

Dissolving the ego Realizing the Self - 2011 (Rozpouštění ega, realizace Já)

Along the Path to Enlightenment  - 2011  (Po cestě k osvícení) 

Letting go - 2012 ( Nelpění) 

Success Is For You - 2016 (Úspěch je pro Vás)