VZESTUP PO ÚROVNÍCH VĚDOMÍ David R. Hawkins, M.D.,Ph.D.

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.

Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství  

a pojmenoval je podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje, stav nejvyšších avatarů, Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista).

Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Nakladatelství : PRAVDA.JE - Listopad 2017